29.1 FNs bærekraftsmål – hva, hvordan og hvorfor!

FNs 17 bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bedrifter og organisasjoner har, i deres påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, mulighet til å bidra for å nå målene. Men hvordan? Hvordan kan FN’s bærekraftsmål forankres i bedriftens strategi, og hvordan går man frem for å iverksette tiltak som kan sikre en bærekraftig framtid? Og hvorfor skal man bruke tid på dette?
Camilla Brox har en Master of Management fra BI, med spesialisering i ‘Samfunnsansvar under globalisering og klimapress’, ‘Organisasjonspsykologi’ og ‘PR-ledelse & Strategisk kommunikasjon’. Siden 2017 har hun bistått bedrifter og organisasjoner i utvikling av effektive strategier for økonomisk vekst, sosial inkludering og bærekraft, og har blant annet vært engasjert som daglig leder for Norsk Senter for Sirkulær Økonomi. Hun kommer til Blender for å dele kunnskap og erfaring og gi dere «Bærekraftsverktøy i verktøykassa», som hun selv kaller det.

 

Om arrangementet

Når

29. januar

Hvor

Digitalt på Teams

For hvem

Alle organisasjoner, bedrifter, privatpersoner, studenter – ja rett og slett alle som er interessert

Om Camilla Brox

Camilla har en Master of Management fra BI, med spesialisering i ‘Samfunnsansvar under globalisering og klimapress’, ‘Organisasjonspsykologi’ og ‘PR-ledelse & Strategisk kommunikasjon’. Siden 2017 har hun bistått bedrifter og organisasjoner i utvikling av effektive strategier for økonomisk vekst, sosial inkludering og bærekraft, og har blant annet vært engasjert som daglig leder for Norsk Senter for Sirkulær Økonomi.

Ønsker du å vite mer om Blender Collective?

Vi er et nettverk med over 120 mennesker i kreative og nyskapende bedrifter

Coworking.

Akselerator.

Prosjekthjelp.

Vi er et nettverk med over 120 mennesker i kreative og nyskapende bedrifter sør i Viken. Vi er til for å skape vekst og utvikling i regionen. Det får vi til gjennom coworking, samarbeid, deling av kunnskap, og et krevende akseleratorprogram.

Vi driver Coworking. I Fredrikstad og Halden har vi samlet en rekke dyktige bedrifter under samme tak. Her har vi inspirerende coworking-miljøer, der prinsippet om samarbeid og deling intensiveres gjennom fysiske arbeidsplasser.