Hva er verdien av sirkulærøkonomi for bedrifter?

Bransjetreff: Arrangert som et samarbeide med Halden Næringsutvikling. Finansiert via Halden Kommunes næringsfond.

Denne våren legges det fram en nasjonal strategi om sirkulær økonomi og det forventes endringer i regelverk og rammeverk for å sikre utvikling av en grønn og sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre. Dette – og konkrete verktøy – vil Camilla Brox belyse når hun kommer til oss.

 

Om arrangementet

EU’s European Green Deal og EU’s handlingsplan for sirkulærøkonomi legger føringer – også for Norge. Denne våren vil regjeringen legge frem en nasjonal strategi om sirkulær økonomi. Det er ventet endringer i regelverk og rammeverk for å sikre at Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre.

Hun vil også vise konkrete eksempler på bedrifter og organisasjoner som har lykkes med å ta i bruk sirkulære forretningsmodeller, samt gi oss metodeverktøy som kan være nyttig for de av oss som jobber med dette.

Når

29. april kl 9 – 11

Hvor

Digitalt på Teams her: 

https://rebrand.ly/t7x2q1n

 

Om Camilla Brox

Camilla har en Master of Management fra BI, med spesialisering i ‘Samfunnsansvar under globalisering og klimapress’, ‘Organisasjonspsykologi’ og ‘PR-ledelse & Strategisk kommunikasjon’. Siden 2017 har hun bistått bedrifter og organisasjoner i utvikling av effektive strategier for økonomisk vekst, sosial inkludering og bærekraft, og har blant annet vært engasjert som daglig leder for Norsk Senter for Sirkulær Økonomi.

Ønsker du å vite mer om Blender Collective?

Vi er et nettverk med over 120 mennesker i kreative og nyskapende bedrifter

Coworking.

Akselerator.

Prosjekthjelp.

Vi er et nettverk med over 120 mennesker i kreative og nyskapende bedrifter sør i Viken. Vi er til for å skape vekst og utvikling i regionen. Det får vi til gjennom coworking, samarbeid, deling av kunnskap, og et krevende akseleratorprogram.

Vi driver Coworking. I Fredrikstad og Halden har vi samlet en rekke dyktige bedrifter under samme tak. Her har vi inspirerende coworking-miljøer, der prinsippet om samarbeid og deling intensiveres gjennom fysiske arbeidsplasser.