• Vi er et nettverk av kreative bedrifter i Halden og Fredrikstad
  • På dette nettstedet presenterer vi miljøet i Halden
  • Vi brenner for nyutvikling
  • Vi promoterer og arbeider for vekst og flere arbeidsplasser 
  • Vi samarbeider med Halden Næringsutvikling og Halden Kommune 
  • Vi deler kunnskap
  • Vi trives sammen
  • Vi lærer noe nytt hver dag
  • Les mer om hele kollektivet på blendercollective.no

Mer om oss

Blender Collective er et nettverk bestående av over 60 kreative bedrifter med over 120 ansatte i østfold. Felles for oss er at vi brenner for nyutvikling og vekst. Vi mener at dette skapes gjennom samarbeid og deling av kunnskap.

Blender Collective er et samvirkeforetak eid av medlemsbedriftene. Dette betyr at hvert medlem tegner en eierandel og betaler en månedlig medlemsavgift.

I Fredrikstad og Halden har vi samlet en rekke kreative og innovative bedrifter under samme tak, i inspirerende coworking-miljøer, der prinsippet om samarbeid og deling intensiveres gjennom fysiske arbeidsplasser.

Akseleratorprogrammet vårt tilbyr oppfølging, veiledning og kontorplass i en 6 måneders periode, til de ambisiøse oppstartsbedriftene som vurderes som riktig sammensatt og med strategier for hurtig, internasjonal vekst.

Blender Collective og våre medlemmer er videre involvert i en rekke innovasjonsprosjekter, hvor vi blant annet samarbeider med forskere, andre utviklingsaktører og aktuelle partnere i næringslivet. Vi hjelper medlemmene med å planlegge, finansiere og gjennomføre prosjekter gjennom prosjektutviklingsprogrammet. Under dette programmet finner vi også nye løsninger for interessante og krevende kunder.

Nettverket er en videreføring av næringsklyngen Arena Magica